19-269 Faith female kitten, tan/black stripes w/ white